Nghi công ty vỡ nợ, hàng trăm người kéo đến siết tài sản

Nhiều người dân bức xúc đã lao vào công ty, nhà riêng của giám đốc công ty để siết tài sản. Nhiều bàn ghế, cửa, vật dụng trong gia đình cũng bị người dân tháo dỡ đem đi.