Bắt cóc đòi nợ 4,5 tỷ đồng giữa Sài Gòn

Đi đòi tiền nhưng không được trả, Bà Thảo sau đó tổ chức cùng nhiều người theo dõi và bắt cóc bà Hoa, di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau, giam lỏng 7 ngày để đòi nợ.

Bà Nguyễn Thị Hoa và Lê Thị Thảo quen biết nhau từ năm 2008, giữa hai người có nhiều lần vay mượn tiền qua lại của nhau.

Ðến năm 2010, bà Hoa nợ tiền của bà Thảo 4,5 tỷ đồng và nhiều lần Thảo đòi tiền nhưng bà Hoa chưa trả. Bà Thảo sau đó tổ